ALAPÍTVÁNYRÓL

Kedves Látogató!

Köszönti a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány

TeMA= Te a felsőoktatásban különböző tudományágak útvesztőiben keresed az elmélyült tudáshoz vezető helyes utat, majd tanulmányaid végén a biztos megbízható munkalehetőséget, amely munka biztosítja a családalapítás és a boldog családi élet biztonságát. Alapítványunk ebben a társadalmi léptékben is fontos dolgok megvalósításában nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányokat folytatóknak. Segítünk az út keresésben, igyekszünk, hogy sehova nem vezető utakra ne tévedjetek, hanem megbecsült tagjai legyetek a magyar társadalomnak, tudásotokat a szülőföldön kamatoztassátok, itt alkossatok a haza gyarapodására.

TeMA= MA az Alapítvány munkatársai az egyetemek és főiskolák oktatóival, valamint a partner és támogató intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel segítjük és menedzseljük az alapítvány programjában résztvevő hallgatók tanulmányait és a hazai munkaerő piacon történő elhelyezkedését, szülőföldön maradását.

Az Alapítvány 2016-ban alakult, hogy az Alapító által fent körvonalazott célok érdekében támogatást nyújtson a tanulmányaikat folytató ifjú értelmiségi nemzedéknek. Alapítványunk szimbóluma a három törzsű alakzat az összefogás - Alapítvány, felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok és intézmények - és annak eredményeképpen a lombkoronában megjelenő kiművelt fejek is e célok megvalósítását jelképezi, mert csakis az összefogás lehet egyik mozgatója és előrevivője a hasznos jövőt szolgáló elképzelések megvalósulásának. Alapítványunk vallja, hogy az Alapítónk nemes gondolata ilyen elképzelés. Tisztelet érte és a jelentős anyagi áldozatért, amelyet a magyar ifjúság szellemi tőkéjének gyarapítására és a megszerzett tudás szülőföldünkön való kamatoztatása érdekében hagyományozott. 

Az Alapító akaratának megfelelően az Alapítvány működésének céljaként az alábbiakat fogalmazta meg:

- a szülőföldön maradás érdekében felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók oktatásának, szellemi fejlődésének támogatása, és ösztönzése a magyar munkaerőpiacon történő elhelyezkedés érdekében, segítségnyújtás Magyarországon működő állami és gazdasági társaságoknál történő munkavállalásban;

- a partner egyetemek és főiskolák oktatóinak segítségével a különböző felsőfokú szakképzésben résztvevő diákok körében tudatosítani a hazai oktatás jelentőségét és annak szerepét a magyar munkaerőpiacon, valamint elősegíteni a tehetséges magyar fiatalok elvándorlásának visszaszorítását;

- a felsőoktatási intézmények mellett az állam és közigazgatás, a termelő és gazdasági szféra bevonása az Alapítvány által támogatott projektekbe, részükre friss diplomás szakemberek közvetítése; 

- a szülőföldön maradás érdekében, olyan támogatási modell létrehozása, amely a Kárpát-medence határon túli magyar oktatási intézményeiben is alkalmazható, az ott tanulók tudáshoz jutási esélyeinek növelése érdekében;

-a sikeres karrier tervezés és építés érdekében személyiségfejlesztő tréningek és egyéb a hallgatók fejlődését segítő programok szervezése;

Az Alapítvány a céljaként meghatározott tevékenységét elsősorban Magyarország területén folytatja, de saját eszközeivel és céljainak megvalósításával a határon túl élő magyar nemzetiségű kisebbség tehetséges fiataljainak támogatásában is részt vállal, elősegítve ezzel is a magyarság szellemi közösségének erősítését és fejlődését.

Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében mozgósítani kívánja a magyar felsőoktatási intézményeket, az állami és közigazgatási szerveket, az üzleti élet sikeres vállalkozóit, gazdasági társaságait, hogy szellemi és anyagi lehetőségeik szerint vállaljanak nagyobb felelősséget a tudás szülőföldön tartásához, bármilyen módon az alapítványi vagyon alapján rendelkezésre álló, felhasználható anyagi források bővítéséhez, a támogatott hallgatók szellemi gyarapodásának elősegítéséhez.

Tisztelt látogató, az Alapítvány köszöni ránk fordított figyelmet és a jövőben is várunk honlapunkon vagy személyesen irodánkban.

 

Üdvözlettel: dr. Nagy Ignác
elnök-kurátor

 

Titkárságvezető:

Kosztovics Brigitta


Hírek, pályázatok

Hidden Poverty in Hungary: the Impact of the Compulsory Public
Works Program1 on Young People in Marginal Communities

1.) DRONE NOISE REDUCTION VIA RADIATION EFFICIENCY CONSIDERATIONS

2.) INVESTIGATION OF THE NOISE SOURCES OF A PYLON

3.) INVESTIGATION OF TURBOMACHINERY NOISE SOURCES USING BEAMFORMING TECHNOLOGY AND PROPER ORTHOGONAL DECOMPOSITION METHODS

  1. „A jósok, boncok és ferde vajákosok nem az internetkorszak termékei” – interjú Bagi Dániellel
  2.  "A kutatásnak valójában két sarkalatos pontja van: a módszeresség és a rendszeresség" - interjú Végh Ferenccel
  3. Bandi Bálint - Bandi Szabolcs: Superbia: nárcizmus az egyháztörténet tükrében. In: Rab Virág (szerk.): XII. Országos Grastyán Konferencia előadásai. PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma, Pécs, 2014. 26-36.

            Tamás AlexandraTorda TamásKovács LeventeOláh Bence AttilaBak Bendegúz Dezső,  Dudlák TamásBalogh Szonja.

 

Aktuális pályázati kiírásunk:

 

   ⇓TeMA pályázati felhívás

 


Kapcsolat

  

tel.: +36 (1) 614-7355

email: titkarsag@fundatema.hu

számlaszám: 10918001-00000093-22770000

adószám: 18872790141

cím: 1111. Budapest, Karinthy Frigyes u. 18.

Dokumentumok

 

 2017.évi beszámoló:

 

 


Támogatott hallgatók

             Név                         

          Felsőoktatási intézmény                              

                      Kar                             

Kovács Levente

Óbudai Egyetem Bánki Donát

Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Bak Bendegúz Dezső

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Dudlák Tamás

Pécsi Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Tamás Alexandra

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Balogh Szonja

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Jog- és Államtudományi Kar

Torda Tamás

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

Oláh Bence Attila

Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Orsós János Róbert

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

 Bölcsészettudományi Kar

Fenyvesi Bence

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Szabó Erika                               Óbudai Egyetem                                                                     Gépészmérnöki Kar

Nagy András István                  Óbudai Egyetem                                                                     Gépészmérnöki Kar

Kovács Bence                           Debreceni Egyetem                                                                Műszaki Kar

Balla-Hegyvári Bianka              Pécsi Tudományegyetem                                                       Közgazdaságtudományi Kar

Gergye Eszter                           Pécsi Tudományegyetem                                                       Bölcsészettudományi Kar

Varga Zsófia                             Pécsi Tudományegyetem                                                        Bölcsészettudományi Kar

Ripp Adrienn                            Pécsi Tudományegyetem                                                        Bölcsészettudományi Kar

Jagodics Balázs                        Pécsi Tudományegyetem                                                         Bölcsészettudományi Kar

Bandi Kristóf Bálint                 Pécsi Tudományegyetem                                                          Bölcsészettudományi Kar

Végh Zoltán                             Pécsi Tudományegyetem                                                          Bölcsészettudományi Kar

PROGRAM

Az Alapítvány célja:

A TeMA Tehetség Menedzsment Alapítványt egy magánszemély alapította 2016-ban azzal a céllal, hogy a szorgalmas, tenni akaró, jó képességű és tehetséges, felsőoktatási intézményben tanuló magyar fiatalok számára támogatást nyújtson felsőfokú tanulmányai folytatásához és a diploma megszerzéséhez.

Az alapító célja a hazai oktatás szerepének és a magyar munkaerőpiacon betöltött jelentőségének erősítése, elősegítve a tehetséges fiatalok Magyarországról történő elvándorlásának csökkentését és a tudásalapú társadalom fejlődését.

Ennek keretében az Alapítvány támogatási rendszerével nyújt segítséget a fiatalok számára tehetségük kibontakoztatásához, az érdeklődési körüknek megfelelő képzésben való részvételhez, a számukra legmegfelelőbb végzettség megszerzéséhez.

Az Alapítvány a támogatási eszközei révén segítséget nyújt a programban résztvevőknek a munka világának kihívásaihoz szükséges ismeretek megszerzéséhez, valamint ahhoz, hogy személyes boldogulásuk mentén az egész magyar és európai társadalom hasznos tagjaivá válhassanak.

Az Alapítvány tevékenységi területe:

Az alapító akaratának megfelelően az Alapítvány elsődlegesen Magyarország területén működik, a magyar felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárságú hallgatók támogatását tekinti feladatának.

Az Alapítvány nem zárja ki külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatók támogatását sem, részükre a támogatotti kört az anyagi lehetőségek függvényében bővíti.

Az Alapítványi támogatásban részesülők köre:

Támogatásban részesülhet az a magyar állampolgár, aki valamelyik magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll[1] és:

[1] Támogatásban nem részesíthető, aki a hallgatói jogviszonyát szünetelteti.

[2] Doktori képzés esetében a támogatás kizárólag az abszolutórium megszerzéséig nyújtható.

Az Alapítvány a Kurátor egyedi döntése alapján külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgárok számára is közzé tehet pályázatot.

A hallgató a támogatási programba az Alapítvány honlapján közzétett pályázatra jelentkezés vagy az Alapítvánnyal együttműködési megállapodást kötött felsőoktatási vagy állami intézmény, gazdálkodó szervezet ajánlása útján kerülhet be.

A jelentkezés benyújtásának módját és formáját a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázati dokumentációk az Alapítvány honlapjáról tölthetők le.

A pályázó a pályázat kiírásainak megfelelő jelentkezési lapot és motivációs levelet nyújt be, melyet követően az Alapítvány a pályázót személyesen meghallgatja. A benyújtott pályázati anyag és a személyes meghallgatás tapasztalatai alapján az Alapítvány Kurátora egyedi döntést hoz a támogatás odaítéléséről.

A támogatási programba a pályázó és az Alapítvány között létrejött kétoldalú szerződés megkötésével kerül be, aminek a szerződés megkötésének időpontjában meglévő hallgatói jogviszonyának, illetve a szerződésben meghatározott feltételek fennállásáig részese marad.

Az Alapítvány a támogatottal alapítványi mentor bevonásával személyesen tartja a kapcsolatot a tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése érdekében. Minden támogatott szemeszter megkezdésekor a mentorral közösen meghatározásra kerül az Alapítvány által elvárt tanulmányi teljesítmény, míg a szemeszter lezárását követően közösen értékelik az elmúlt időszakot. A tanulmányi időszak alatt havonta személyes konzultáció keretében történik a támogatott szerződésben meghatározottak értékelése.

Az Alapítvány a támogatottól a támogatási programban való részvétel feltételeként hármas követelményt fogalmaz meg:

A támogatási programban történő részvétel az Alapítvány oldaláról is megszüntethető, ugyanis az Alapítvány a szerződést felmondja és a támogatottal való kapcsolatot megszünteti azokban az esetekben, ha a támogatott:

A támogatási programból kikerült hallgatóval az Alapítvány újabb szerződést nem köt.

Az Alapítványi nyilvántartás

A támogatási programban való részvételhez szükséges a pályázók és a támogatottak személyes adatainak kezelése.

Az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 65. § (3) bek. értelmében az   Alapítvány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányába adatkezelésre vonatkozó bejelentési kötelezettség alól mentesül.

Az adatkezeléshez a pályázó a pályázati jelentkezési adatlap és a hallgatói szerződés részét képező Adatkezelési nyilatkozat aláírásával járul hozzá.

Az Alapítvány az alábbi adattartalommal elektronikus és papíralapú nyilvántartásokat vezet:

Az Alapítvány céljai megvalósítására felhasználható eszközök

Az Alapítvány a céljai elérése érdekében

Az Alapítvány támogatási programja:

Az Alapítvány legfontosabb célkitűzése a magyar társadalom tudás alapú értékrendjének fejlesztése, amelynek elősegítése érdekében hármas tagozódású támogatási formát alakított ki.

1. Ösztöndíj rendszer;

Az Alapítvány előre meghatározott összegű, a támogatott időszakok számától függő havi ösztöndíjat fizet a programba bekerült hallgatók számára. (1. számú táblázat)

A szemeszterek ideje alatt kifizetett ösztöndíj mértéke nem emelkedik automatikusan az előre meghatározott mértékre, hanem függ a támogatott előző szemeszterben elért tanulmányi eredményeitől és a mentor által elvárt előmeneteltől. Ennek célja a támogatottnak a folyamatos és eredményes készülésre való ösztönzése, valamint egyfajta tervezhető életvitel elősegítése.

Az Alapítvány által nyújtott ösztöndíjat a támogatott szabadon használhatja fel például a megélhetés, a kollégiumi elhelyezés, konferencián való részvétel költségeinek fedezésére, vagy a tandíjkötelezettsége teljesítésére. Az Alapítvány felé a támogatottnak az ösztöndíj összegéről tételes elszámolási kötelezettsége nincs.

1 számú táblázat: Az Alapítvány által nyújtott, adott támogatási időszakra vonatkozó elérhető legmagasabb ösztöndíj mértéke
támogatási időszak elérhető legmagasabb (bruttó)ösztöndíj3
I. támogatott szemeszter 40.000 Ft/hó
II. támogatott szemeszter 45.000 Ft/hó
III. támogatott szemeszter 50.000 Ft/hó
IV. támogatott szemeszter 55.000 Ft/hó
V. támogatott szemeszter 60.000 Ft/hó
VI. támogatott szemeszter 65.000 Ft/hó
VII. támogatott szemeszter 70.000 Ft/hó
VIII. támogatott szemeszter 75.000 Ft/hó

3Az első támogatott szemeszterben az ösztöndíj minden támogatott esetében bruttó 40.000 Ft/hó. Az azt követő szemeszterek esetében a megelőző szemeszter teljesítménye alapján kerül eldöntésre az emelt ösztöndíj odaítélése. Az egymást követő szemeszterek ösztöndíja a megelőző szemeszterben megkapott ösztöndíj mértékét el kell érnie. A nem emelt ösztöndíjjal teljesített szemesztert követően, amennyiben a közösen meghatározott tanulmányi eredményt eléri a támogatott, akkor az ösztöndíj mértéke az arra a támogatási időszakra meghatározott mérték lesz.

2. Tréningek szervezése;

Az Alapítvány szemeszterenként valamennyi, a programban részt vevő hallgató számára a hallgatói csoport egészére szabott és az egyéni igényeknek megfelelő tréninget szervez, amelynek feladata a támogatottak felsőoktatási előmenetelének segítése, valamint a munkavállalásra való felkészítése.

3. Tudományos tevékenység támogatása;

Az Alapítvány honlapján a szemeszterek végén megjelenő online és a rendszeresen megjelentetett nyomtatott kiadványaiban közzéteszi a támogatottaknak a támogatási időszakában tudományos igényességgel elkészített dolgozatait, valamint segítséget nyújt a tudományos dolgozat témakörének megfelelő tematikájú tudományos periodikában való megjelentetéshez.

A támogatottak tudományos életben való részvételének elősegítése érdekében az Alapítvány a felsőfokú intézmények és egyéb szervezetek által szervezett eseményekről és meghirdetett pályázati lehetőségekről folyamatos tájékoztatást nyújt.

4. Tehetség Menedzsment Alapítvány Érem;

Az Alapítvány a támogatottakat tanulmányuk befejezésekor a támogatási program ideje alatt tanúsított tanulmányi előmenetelük és eredményeik, valamint az Alapítvány érdekében végzett tevékenységük alapján a mentor javaslata és a Kurátor egyedi döntése alapján elismerésben részesítheti. Az elismerés és annak mértéke az értékelt teljesítmény figyelembe vételével az alábbiak lehetnek:

 

Budapest, 2017. február 02.

dr. Nagy Ignác
elnök-kurátor


Minta dokumentumok

 

TÁMOGATÓK

Pick.jpg

                http://pick.hu

PARTNEREK

Együttműködő felsőoktatási intézmények:

  KJF_logo.jpg         

    https://www.kodolanyi.hu  

 

ppke_logo_1.jpg                                         Bankilogo.jpg

   https://ppke.hu                                                     http://www.banki.hu

kre_logo.png

                                                 http://www.kre.hu  

metropolitan-egyetem.jpgletoltes_aramlastanszek.jpg

      http://www.metropolitan.hu                                          http://www.ara.bme.hu

 

images.png                                                       PTE_emblema_90_90_red.png                                                                PTE_emblema_90_90_red.png

   https://eng.unideb.hu                             http://btk.pte.hu/                                http://ktk.pte.hu/

  

 

 

ME.png                                                                                 letoltes.jpg                                                 

http://gepesz.uni-miskolc.hu/          http://www.arts.u-szeged.hu

 

 

                             nagy_logo.png                                      SzechenyiIstvanEgyetem.png

 

  http://www.uni-pannon.hu/               http://mek.sze.hu/kezdolap

 

 

Felsőoktatási Intézményekkel az együttműködés keretében:

 


Intézményekkel/Gazdasági Társaságokkal az együttműködésünk keretében:

 

Együttműködési megállapodás minta dokumentum

 

Együttműködő szervezetek:

 

bfl_logo_uj_fekvo_ff_gorbezett.jpg                 

                  http://www.bparchiv.hu 

 

 

 borlovagrend_logo.jpg    

        http://www.europaiborlovagrend.hu

 

 

 

 

 

Mokk.png

          https://www.mokk.hu/

TÁMOGATOTT HALLGATÓK TANULMÁNYAI

 

Dudlák Tamás: TorokorszaghelyeazEuropaiUnio,OroszorszagesAzerbajdzsankoztigazjatszmaban

Torda Tamás: Miért van szükség a környezettudatos fogyasztóra?

Torda Tamás: A Tudatos fogyasztás háttértényezői az életmód váltás tükrében

Bak Bendegúz: Hierarchical Solution of the Traveling Salesman Problem with Random Dyadic Tilings (kézirat)

Dudlák Tamás: A small country for more men? Iraqi Kurdistan and recent inflows of migration

Különböző tanulmányterületek ismereteit elsajátító hallgatók absztaktjaik:   TeMA Sapiens Konferencia 2018

Balogh Szonja: Fizetnek érte - Megfizetnek érte?

Ripp Adrienn: Ibero-Amerika Hét

Jagodics Balázs: Tanulmányi motiváció a különböző elméleti megközelítések tükrében

Kovács Bence: Homes of the Future

Bandi Bálint Kristóf:  "A jósok, boncok és ferde vajákosok nem az internetkorszak termékei” – interjú Bagi Dániellel

(http://ujkor.hu/content/josok-boncok-es-ferde-vajakosok-nem-az-internetkorszak-termekei-interju-bagi-daniellel)

Bandi Bálint Kristóf: "A kutatásnak valójában két sarkalatos pontja van: a módszeresség és a rendszeresség" - interjú Végh Ferenccel

(http://ujkor.hu/content/kutatasnak-valojaban-ket-sarkalatos-pontja-van-modszeresseg-es-rendszeresseg-interju-vegh-ferenccel)

Bandi Bálint Kristóf: Superbia: nárcizmus az egyháztörténet tükrében.

Fenyvesi Bence: DRONE NOISE REDUCTION VIA RADIATION EFFICIENCY CONSIDERATIONS

Fenyvesi Bence: INVESTIGATION OF THE NOISE SOURCES OF A PYLON

Fenyvesi Bence: INVESTIGATION OF TURBOMACHINERY NOISE SOURCES USING BEAMFORMING TECHNOLOGY AND PROPER ORTHOGONAL DECOMPOSITION METHODS

Bandi Kristóf Bálint: Az 1588-as Pécsi Disputa emlékezete

Bandi Kristóf Bálint: Mit jelent Erdély? Vázlat az Erdélyi Fejedelemség kora újkori etnikai átalakulásához 

Ripp Adrienn: Hidden Poverty in Hungary: the Impact of the Compulsory Public Works Program1 on Young People in Marginal Communities